Drogy

Drogy

Nejznámější drogy dělíme do skupin na cannabinoidy, halucinogeny, opiáty a stimulanty, existují sice další skupiny, ty ale nejsou tolik známe, proto se jimi zde nebudu zabývat. Nejznámější představitele těchto skupin naleznete v pravém panelu tohoto webu.