Marihuana

MarihuanaMarihuana je pravděpodobně nejznámější a nejrozšířenější droga nejen v ČR, ale patrně po celém světě (z těch ilegálních). Obecný postoj v komunitě je, že kdo si nezahulil jako by nežil. Marihuana je obecně povážována za lehkou drogu ale i ona může mít neblahé následky na zdraví člověk, zejména při dlouhodobém užívání to jsou deprese, rakovina, zapomínání, neplodnost, ztráta erekce, apod. Ale i při krátkodobém uživání může mít tráva neblahé následky, jedná se zejména o spoušteč různých druhů psychických onemocnění jako jsou deprese, epilepsice, depersonalizace, apod. Lidé kteří jsou k těmto poruchám náchylní jsou takřka k nerozeznání od běžné populace, jsou to obyčejní lidé, kteří k těmto poruchám nemají zdánlivě žádné předpoklady, přesto marihuna spustí psychickou poruchu zhruba u 1-2% uživatelů. Zdá se to jako malé číslo, ale jak můžete vědět, že náchylní nejste zrovna vy?

Mezi účinky marihuny patří uklidněnost, apatie, pohodový někdy až euforický stav, mírná ospalost, někdy přehnaná rozesmátost.

Slangové názvy pro marihuanu: tráva, hulení, skéro, brko, pálo